EN
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
 
 
TitulinisApie universitetąKTU garbės daktarai ir profesoriai
 
GARBĖS DAKTARAI IR PROFESORIAI
INFORMACIJA
Apie Universitetą
Struktūra
Studijos
Moksliniai tyrimai
Tarptautiniai ryšiai
Biblioteka
Renginiai ir įvykiai
 
Moksleiviams
Stojantiesiems
Studentams
Darbuotojams
Absolventams
Visuomenei
Verslui
 

KTU garbės profesoriai
KTU garbės daktarai


KTU garbės daktarais pripažinti
  Petras VILEIŠIS
Pranas MAŠIOTAS
Aleksandras DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS
Suteikta 1993 metais
  Prof. Rimas VAIČAITIS
Prof. Rimas VAIŠNYS
Suteikta 1994 metais
  Dr. Stasys BAČKAITIS
Suteikta 1995 metais
  Prof. dr. Roland G. VERHE
Prof. Jeffrey A. G. KNIGHT
Prof. Algirdas MARCHERTAS
Suteikta 1996 metais
  Dipl. inž. Friedrich MARCKS
Suteikta 1998 metais
  Prezidentas Valdas Voldemaras ADAMKUS
Prof. Romualdas KAŠUBA
Prof. Egons LAVENDELIS
Prof. Irene LANGE
Inž. Kazys  SEKMAKAS
Dr. Juozas Petras KAZICKAS
Akademikas Adolfas Laimutis TELKSNYS
Akademikas Jurgis VILEMAS
Suteikta 1999 metais
  Prof. Edvardas JASAITIS
Prof. Klaus K. UNGER
John A. BERENDSE
Dr. Terence Henry McLAUGHLIN
Prof. Feliksas PALUBINSKAS
Suteikta 2000 metais
  Dr. Günter LATTERMANN
Dr. Lars RYDEN
Dr. Ulrich DALDRUP
Suteikta 2001 metais
  Prezidentas dr. Algirdas Mykolas BRAZAUSKAS
Suteikta 2002 metais
  Dr. Bronislovas LUBYS
Dr. Max SCWEIZER
Suteikta 2003 metais
  Prof. Jonas MOCKUS
Suteikta 2004 metais
  Prof. Romualdas ŠVIEDRYS
Suteikta 2006 metais
  Prof. dr. Václav KLAUS
  Prof. dr. Emanuelis JARAŠŪNAS 
Suteikta 2008 metais
  Prof. dr. Manfred HORVAT
 

Prof. Sören MATTSSON

   
 
 Prof. Egons LAVENDELIS
Garbės daktaro vardas suteiktas 1998 01 28

Gimė 1934 12 20 Rygoje.

Išsilavinimas:
1957 m. baigė Latvijos universiteto Mechaninės inžinerijos fakultetą;
1960 m. suteiktas pirmasis taikomosios mechanikos mokslinis laipsnis(prilygstantis Ph. D.) Latvijos universitete;
1965 m . suteiktas antrasis mechaninės inžinerijos mokslinis laipsnis (prilygstantis habil. dr.) Latvijos mokslų akademijoje.

Latvijos Rygos technikos universiteto rektorius; Latvijos mokslų akademijos akademikas, profesorius; dinamikos ir deformuojamų kūnų mechanikos specialistas; Tarptautinės inžinerijos mokslų akademijos ir daugelio kitų prestižinių organizacijų narys; bendros Latvijos ir Lietuvos dinamikos mokslinės mokyklos įkūrėjas ir vadovas; Latvijos pramonės restruktūrizavimo iniciatorius ir daugelio technologinių naujovių rėmėjas.

 

Atnaujinta 2009.02.10
Taip pat
Mokslo pasiekimai

Kas? Kur? Kada?
Apie MUS rašo
Įvykių archyvas

Kaip MUS rasti