EN
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
 
 
 
REDAKCINĖ KOLEGIJA
INFORMACIJA
Apie Universitetą
Struktūra
Studijos
Moksliniai tyrimai
Tarptautiniai ryšiai
Biblioteka
Renginiai ir įvykiai
 
Moksleiviams
Stojantiesiems
Studentams
Darbuotojams
Absolventams
Visuomenei
Verslui
 
Vyriausiasis redaktorius Bronislovas Martinkus, Kauno technologijos universitetas
Vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojai Bronius Neverauskas, Kauno technologijos universitetas
 Vytautas Snieška, Kauno technologijos universitetas
Leidinio atsakingoji sekretorė Rita Kuvykaitė, Kauno technologijos universitetas
Redakcinė kolegija: Lino Briguglio, Maltos universitetas (Malta)
 Valery V.Bryukhanov, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas (Rusija)
 Jonas Čičinskas, Vilniaus universitetas
 Remigijus Čiegis, Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas
 Konstantins Didenko, Rygos technikos universitetas (Latvija)
 Povilas Domeika, Lietuvos žemės ūkio universitetas
 Rimantas Gatautis, Kauno technologijos universitetas
 Eduardas Jančauskas, Generolo J. Žemaičio Lietuvos karo akademija
 Rainer Kalwait, Koburgo universitetas (Vokietija)
 Charle Karlsson, Jönköpingo Tarptautinė verslo mokykla (Švedija)
 Jiří Kraft, Libereco technikos universitetas (Čekijos respublika)
 Carsten Lange, Kalifornijos politechnikos universitetas (JAV)
 Zigmas Lydeka, Vytauto Didžiojo universitetas
 Stanislovas Martišius, Vilniaus universitetas
 Anatoly Magidenko, Rygos technikos universitetas (Latvija)
 Borisas Melnikas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 Jorgen Mortensen, Kopenhagos universitetas (Danija)
 Hans-Jörg Richter, Rostoko universitetas (Vokietija)
 Aleksandras Rutkauskas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 Algimantas Sakalas, Kauno technologijos universitetas
 Žaneta Simanavičienė, Kauno technologijos universitetas
 Gražina Startienė, Kauno technologijos universitetas
 Andrzej Stępniak, Gdansko universitetas (Lenkija)
 Dirk Tempelaar, Mastrichto universitetas (Olandija)
 Jaromir Veber, Prahos ekonomikos universitetas (Čekijos respublika)
 Povilas Zakarevičius, Vytauto Didžiojo universitetas
 Alberts Zvejnieks, Rygos technikos universitetas (Latvija)

Interneto svetainės adresas: http://www.ktu.lt/lt/inzeko

Redakcijos adresas:

Kauno technologijos universitetas,
Ekonomikos ir vadybos fakultetas,
Laisvės al. 55,
LT – 44309, Kaunas;
el. paštas: asta.stulgiene@ktu.lt 

Žurnalas referuojamas:

 • Thomson Reuters (Social Sciences Citation Index (Web of Sciences), Social Scisearch, Journal Citation Reports/ Social Sciences Edition)
 • IBSS (Socialinių mokslų tarptautinė bibliografija)
 • EBSCO (Business Source Complete, Current Abstracts, TOC Premier)
 • VINITI (Visos Rusijos mokslinės ir techninės informacijos institutas) 
 • CEEOL (Centrinės ir Rytų Europos internetinė biblioteka)
 • DOAJ (Laisvos prieigos žurnalų duomenų bazė)
 • SCOPUS (Elsevier bibliografinė duomenų bazė)

Leidžiama nuo 1990 metų

© Kauno technologijos universitetas, 2009


 

Atnaujinta 2011.06.27
Taip pat
Akademinė informacijos sistema
Publikacijų duomenų bazė

Fakultetai
Institutai
Centrai
Leidykla

Kontaktai
Mokslo tarnyba
Tarptautinių ryšių skyrius