EN
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
 
 
 
MECHANIKA NR.: 6(86)
INFORMACIJA
Apie Universitetą
Struktūra
Studijos
Moksliniai tyrimai
Tarptautiniai ryšiai
Biblioteka
Renginiai ir įvykiai
 
Moksleiviams
Stojantiesiems
Studentams
Darbuotojams
Absolventams
Visuomenei
Verslui
 
<% title="MECHANIKA" %>
"Mechanika"
   Apie "Mechaniką"   http://zurnalas.mechanika.ktu.lt/
   Redakcija
   Informacija autoriams  
   Straipsnių parengimo pavyzdys
 Archyvai:
       1997 m. Nr. 1 (8) - 2011 m. Nr. 4
       1995 – 2007 m.žurnalo turiniai (Nr. 1 – Nr. 68)  
       2008 – 2009 m. žurnalo turiniai (Nr.69  –  Nr.80)  


Kontaktai ir prenumerata
 

2006 m.
2007 m.
2008 m.
2009 m.
2010 m.
2011 m.
 

Žurnalas "MECHANIKA"
Turinys  Nr. 6(86)  

 

KIETO DEFORMUOJAMO KŪNO MECHANIKA

M. Daunys, R. Česnavičius. Mažaciklio asimetrinio sukimo tyrimas (straipsnis anglų kalba)
E. Černiauskas, A. Keršys, V. Lukoševičius, J. Sapragonas. Transporto priemonių šoninių durų apsauginių sijų tyrimas (straipsnis anglų kalba)
P. Pirali, Gh. H. Liaghat, M. T. Ahmadi. Tąsus plastiškumas ir lokalizuoto pažeidimo nesuderinamumas su deformaciniu silpnėjimu (straipsnis anglų kalba)
M. Samofalov. Slidinėjimo trasų sporto ir pramogų statinio skaitinio modeliavimo nuoseklumas (straipsnis anglų kalba)

SKYSČIŲ IR DUJŲ MECHANIKA

A. Khorsi, A. Azzi. Trijų skirtingos geometrijos kiaurymių aušinimo plėvelės skaičiavimas (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ DINAMIKA

A. Rugaitis, K. Juočas, V. Volkovas, V. Deksnys. Sklandytuvų dinaminių charakteristikų modeliavimas, eksperimentiniai tyrimai ir kritinių parametrų analizė (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS IR OPTIMIZAVIMAS

B. Ranjbar Sahrei, A. Nemati, A. A. Safavi. Realaus laiko nustatymas optimizuojant adaptyvių stipriai sujungtų dalelių spiečiaus netiesines sistemas (straipsnis anglų kalba)
M. Rahmoune, D. Osmont. Pjezoelektrinių šiuolaikinių konstrukcijų imitavimas klasikiniais baigtiniais elementais (straipsnis anglų kalba)
L. Portjanski, G. Nekrassov, R. Zahharov, E. Shevtchenko. Rąstinių namų cad/cam projektavimo sistema Logbuild (straipsnis anglų kalba)
V. Grigas. K. Kazlauskienė, A. Šulginas, R. T. Toločka. Irklavimo treniruoklio magnetoreologinio apkrovos įrenginio skaitinė analizė (straipsnis anglų kalba)

MECHANINĖS TECHNOLOGIJOS

H. Aouici, M.A. Yallese, B. Fnides, T. Mabrouki. Karščiui arsparaus plieno aisi h11 apdirbamumo rupiai tekinant cbn įrankiu tyrimas (straipsnis anglų kalba)
V. Ostaševičius, I. Milašauskaitė, R. Daukševičius, V. Baltrušaitis, V. Grigaliūnas, I. Prosyčevas. Eksperimentinis pjezoelektrinio polimero pvdf medžiagos struktūros tyrimas (straipsnis anglų kalba)

Administratorius Romualdas Dundulis
Telefonas (+370 37) 300425, faksas (+370 37) 323461,
elektroninis paštas Romualdas.Dundulis@ktu.lt


Straipsnių reziumė

MAŽACIKLIO ASIMETRINIO SUKIMO TYRIMAS

M. Daunys
Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, Kaunas, 44312, Lietuva, el.p.: mykolas.daunys@ktu.lt
R. Česnavičius
Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, Kaunas, 44312, Lietuva, el.p.: ramunas.cesnavicius@ktu.lt

R e z i u m ė

Straipsnyje nagrinėjamas plieno 45, apkrauto simetriniu (rτ= -1,0) ir asimetriniu (rτ = -0,75; -0,5) sukimu, mažaciklis nuovargis esant apribotiems šlyties įtempiams. Nustatyta, kad medžiaga yra cikliškai stabili, nes histerezės kilpos plotis tiek simetrinio, tiek asimetrinio apkrovimo atveju yra pastovus. Esant simetriniam ciklui, vienpusė plastinė deformacija nekaupiama, t. y. nėra kvazistatinių pažeidimų, o asimetrinio apkrovimo metu ima kauptis vienpusė plastinė deformacija. Pasiūlytos analitinės priklausomybės apskaičiuoti ilgalaikiškumui, esant asimetriniam apkrovimui, įvertinant sukauptos vienpusės plastinės deformacijos sukeltus nuovarginius ir kvazistatinius pažeidimus. Nustatyta, kad kvazistatiniai pažeidimai didėja, didėjant apkrovimo lygiui ir, esant vidutiniams apkrovimo lygiams, ilgalaikiškumas sumažėja nuo Nc= 2840 iki Nc = 1830 (τ= 1,60; rτ = -0,75) ir nuo Nc = 9050 iki Nc =5010 (τ= 1,60; rτ = -0,5).

 Pilnas tekstas
Full text

TRANSPORTO PRIEMONIŲ ŠONINIŲ DURŲ APSAUGINIŲ SIJŲ TYRIMAS

E. Černiauskas
Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: egidijus.cerniauskas@stud.ktu.lt
A. Keršys
Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: arturas.kersys@ktu.lt
V. Lukoševičius
UAB CADEIS, Kanto 24, 44296 Kaunas, Lietuva, el.p.: vaidas.lukosevicius@cadeis.lt
J. Sapragonas
Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: jonas.sapragonas@ktu.lt

R e z i u m ė

Įvykus šoniniam susidūrimui, priešingai nei priekiniam, nebūna išskirtinių deformacinių zonų. Nors transporto priemonių saugumą apibūdina įvairūs testai ir reglamentai, tačiau nė viename iš jų nėra nustatytos šoninų durelių apsauginių sijų stiprumo charakteristikos. Atlikus eksperimentinius skirtingų gamintojų šoninių durelių apsauginių sijų bandymus pastebėta, jog sijų atlaikomos lenkimo apkrovos labai skiriasi, kas leidžia daryti prielaidą, kad montuojama sija ne visuomet atlieka savo funkciją arba mechaninės charakteristikos parenkamos neracionaliai. Sukurti šoninių durelių apsauginių sijų skaitiniai modeliai, leidžiantys preliminariai vertinti konstrukcijos standumą transporto priemonei susiduriant su šonine kliūtimi.

 Pilnas tekstas
Full text

TąsuS plastiškumas ir lokalizuoto pažeidimo nesuderinamumas su deformaciniu silpnėjimu

P. Pirali
Tarbiat Modares universitetas, Inžinerijos fakultetas, Mechanikos katedra, Jalal Ale Ahmad Highway, 14115-141 Teheranas, Iranas, el.p.: ppirali@modares.ac.ir
Gh. H. Liaghat
Tarbiat Modares universitetas, Inžinerijos fakultetas, Mechanikos katedra, Jalal Ale Ahmad Highway, 14115-141 Teheranas, Iranas
M. T. Ahmadi
Tarbiat Modares universitetas, Inžinerijos fakultetas, Mechanikos katedra, Jalal Ale Ahmad Highway, 14115-141 Teheranas, Iranas

R e z i u m ė

Šio darbo tikslas – pašalinti ankstesnių modelių trūkumus, t.y. priklausomybę nuo tinklelio, skaitmeninės reakcijos ir deformacijos lokalizacijos įvertinimo naudojant bendrus plastiškumo silpnėjimo modelius, neobjektyvumą. Pagrindinių dalinių diferencinalinių lygčių tipo pakeitimo galima išvengti naudojant greičio priklausomybės modelius, pavyzdžiui, tąsaus plastiškumo, nepaisant to, kad tąsumas neleidžia deformacijoms neribotai didėti lokalizacijos metu, nes jos vyksta labai mažuose tūriuose. Lokalizacijos metu pažeidimas yra be galo mažas, ir jo pasiskirstymo nevienalytiškumas prieštarauja tolygaus pažeidimo principui. Reikalingas pažeidimo lauko tolygumas gali būti pasiektas lokalizacijos ribojimu ir tąsumo reguliavimu. Šiame straipsnyje siūlomas kombinuotas požiūris: atliekant betono elgsenos struktūrinį modeliavimą naudoti tąsaus plastiškumo teoriją ir nelokalų pažeidimo modelį.

 Pilnas tekstas
Full text

slidinėjimo trasų sporto ir pramogų statiniO Skaitinio modeliavimo nuoseklumas

M. Samofalov
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: Michail.Samofalov@vgtu.lt

R e z i u m ė

Straipsnyje siūloma nuosekliai planuoti sudėtingų inžinerinių statinių projektų skaičiavimus. Nagrinėjama galimybė konstrukcijų įtempių ir deformacijų būvį tirti etapais, atsižvelgiant į netiesiškumo požymius. Išvadas apie sistemos mechaninį būvį siūloma grįsti alternatyvių skaičiuojamųjų modelių analizės rezultatų gretinimu. Sudėtingo statinio veiksmingo skaičiavimo nuoseklumui ypač didelę reikšmę turi jo originalios savybės ir realios situacijos ypatumai. Rengiant statinio projekto inžinerinę dokumentaciją, kiekviename skaičiavimų etape ypač svarbūs yra kompiuterio išteklių bei inžinierių kvalifikacijos klausimai. Anksčiau aptarta skaičiavimų tvarka 2009 m. praktiškai pritaikyta Druskininkų slidinėjimo trasai su dirbtine sniego danga projektuoti. Šio statybos komplekso laikančiųjų konstrukcijų ypatingos savybės – reguliariai besikartojantys rėmai bei skaidomumas į nepriklausomas dalis. Šiuo atveju sėkmingai panaudota iš anksto įtemptų ryšių sistema leidžia taupyti medžiagas, tačiau verčia spręsti netiesinį uždavinį. Sudėtingo statinio konstrukcijų būvio kokybiškai ištirti faktiškai neįmanoma be iš anksto kruopščiai parengtos tyrimų programos.

 Pilnas tekstas
Full text

trijų skirtingos geometrijos kiaurymių aušinimo plėvelės skaičiavimas

A. Khorsi
Orano mokslo ir technologijos universitetas, BP 1505 El Mnaouer, Oranas, Alžyras, el.p.: azzeddine_khorsi@yahoo.fr
A. Azzi
Orano mokslo ir technologijos universitetas, BP 1505 El Mnaouer, Oranas, Alžyras, el.p.: abbesazzi@yahoo.fr

R e z i u m ė

Straipsnyje pateikiami trijų kiaurymių aušinimo plėvelių geometrijos skaičiavimai. Pirmoji yra klasikinė cilindrinė kiaurymė, antroji keturkampė, o trečioji – nauja siaurėjanti, suprojektuota norint pagerinti aušinimo kanalo geometriją, kad atskirose kiaurymėse sumažėtų mechaninė jėga. Tiksli Sargisono ir kitų (2002) sukurta eksperimentinė geometrija yra naudojama taikant ANSYS ICEM CFD programą. Palyginimui išbandyti trys pūtimo greičiai. Skaičiuojamoji aplinka yra diskretizuota naudojant patobulintą daugiablokį konstrukcinį tinklelį, o slėgio (pūtimo) plotas ir turbulencijos laukas nustatyti naudojant Menterio (1983) ribinių tangentinių įtempių modelį. Pateikti ir palyginti pasvirusių cilindrinių kiaurymių skaičiavimo, esant įvairiems pūtimo greičiams, rezultatai, kanalai ir nauja geometrija. Tyrimas parodė, kad kiaurymių išėjimą geriau yra jungti išpjovų forma. Tada aušimo plėvelė nenutrūkstamai teka pūtimo kryptimi ir jos srovė, esant dideliems pūtimo greičiams, nedidėja.

 Pilnas tekstas
Full text

SKLANDYTUVŲ DINAMINIŲ CHARAKTERISTIKŲ MODELIAVIMAS, EKSPERIMENTINIAI TYRIMAI IR KRITINIŲ PARAMETRŲ ANALIZĖ

A. Rugaitis
Kauno technologijos universitetas, Studentų 50, 51368 Kaunas, Lietuva, el.p.: aurimas.rugaitis@stud.ktu.lt
K. Juočas
Sportinė aviacija ir ko, Pociūnai 59327, Prienai, Lietuva, el.p.: klemas@lak.lt
V. Volkovas
Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: vitalijus.volkovas@ktu.lt
V. Deksnys
Kauno technologijos universitetas, Studentų 50, 51368 Kaunas, Lietuva, el.p.: vytautas.deksnys@ktu.lt

R e z i u m ė

Darbe nagrinėjami sklandytuvų dinaminių charakteristikų modeliavimo ir antžeminių bandymų rezultatai. Pateikta sklandytuvo konstrukcijos savųjų dažnių ir flaterio reiškinį apibūdinančių parametrų nustatymo metodika, analizuojamos priemonės, sukurtos sklandytuvų antžeminiams dažniniams bandymams atlikti. Sklandytuvo LAK-17B konstrukcijos elementų rezonansinių dažnių modeliavimo rezultatai lyginami su eksperimentiniais antžeminių dinaminių bandymų rezultatais. Parodytas metodikos taikymo efektyvumas – nustatyta, kurie sklandytuvo konstrukcijos elementai gali būti veikiami flaterio reiškinių, bei tų elementų virpesių dekrementai.

 Pilnas tekstas
Full text

Realaus laiko nustatymas OPTIMIZUOjant adaptyvių stipriai sujungtų dalelių spiečiaus neTIESINES sistemAS

B. Ranjbar Sahraei
Shiraz universitetas, Elektros ir kompiuterių inžinerijos mokykla, Shiraz, Iranas, el.p.: b.ranjbar@ieee.org
A. Nemati
Sharif technologijos universitetas, Mechanikos mokykla, Teheranas, Iranas, el.p.: arnemati@gmail.com
A. A. Safavi
Shiraz universitetas, Elektros ir kompiuterių inžinerijos mokykla, Shiraz, Iranas, el.p.: safavi@shirazu.ac.ir

R e z i u m ė

Šiame straipsnyje pasiūlytas adaptyvus detalių spiečiaus optimizavimo metodas stipriai sujungtoms elektromechaninėms sistemoms identifikuoti. Naudojant kai kurių stipriai sujungtų dalelių spiečiaus modifikacijas skaičiavimo efektyvumas padidėjo. Šiuo būdu yra pagerinta realaus laiko identifikavimo procedūra. Pasiūlyto identifikavimo metodo efektyvumui padidinti papildomai yra panaudotas realus maketas su ant plokštumos sumontuotu rutuliu ir sukurtas šio įtaiso dinaminis modelis. Tiek imitavimo, tiek eksperimento rezultatai rodo, kad parametrų identifikavimo, naudojant pasiūlytąjį algoritmą, rezultatai yra kur kas geresni, nei panaudojant kitus identifikavimo metodus, pagrįstus tradicinį dalelių spiečiaus optimizavimu ir genetiniu algoritmu.

 Pilnas tekstas
Full text

pjezoelektrinių šiuolaikinių konstrukcijų imitavimas klasikiniais baigtiniais elementais

M. Rahmoune
EMSN, Kompleksinis universitetas, Nacionalinė taikomųjų mokslų mokykla, B.P. 669, 60000 Oujda, Morokas, el.p.: moharahm@yahoo.com
D. Osmont
ONERA, Kieto kūno ir irimo mechanikos katedra, Avenue de la Division Leclerc, Chātillon 92330, Prancūzija, el.p.: Daniel.Osmont@onera

R e z i u m ė

Įvairūs autoriai kuria patobulintus arba specialius baigtinius elementus pjezoelektrinių medžiagų elektromechaniniam ryšiui ir elektriniams laisvės laipsniams nustatyti. Kiti autoriai laisvės laipsnių potencialą pašalina „kompensuojant kondensacija“. Taip sutaupoma skaičiavimo laiko.

Šis darbas rodo, kad klasikinis baigtinių elementų metodas (be elektrinio DOF) gali būti taikomas kuriant plonas šiuolaikines pjezoelektrines konstrukcijas. Klasikinio baigtinių elementų (tik mechaninių) metodo pakanka, tačiau turime korektiškai įvertinti modifikuotą elastingumo matricą ir panaudoto potencialo indukuotą elektros jėgą. Elektros krūvis yra apskaičiuotas pagal nustatytą poslinkį. Parodyta, kad modifikuoti lygiai yra tokie patys kaip ir taikant „kompensuojant kondensacija“ metodą. Todėl negaištamas skaičiavimo laikas „kompensavimo kondensacija“ tyrimams ir skaičiavimai gerokai paspartėja.

 Pilnas tekstas
Full text

RĄstinių namų cad/cam PROJEKTAVIMO sistema Logbuild

L. Portjanski
Talino technologijos universitetas, Ehitajatee tee 5,198086 Talinas, Estija, el.p.: leonid.portjanski@ttu.ee
G. Nekrassov
Talino technologijos universitetas, Ehitajate tee 5,198086 Talinas, Estija, el.p.: grigori.nekrassov@ttu.ee
R. Zahharov
Pharmadule OÜ, Kesk tee 22, Jüri, Rae vald, 75301 Harjumaa, Estija, el.p.: grigori.nekrassov@ttu.ee
E. Shevtshenko
Talino technologijos universitetas, Ehitajatee tee 5,198086 Talinas, Estija, el.p.: eduard.shevtshenko@ttu.ee

R e z i u m ė

Naudojant autorių sukurtą integruotą CAD/CAM sistemą LOGBUILD, galima projektuoti rąstinius namus ir paruošti ne tiktai projekto brėžinius bet ir visą namą sudarančių detalių (rąstų ir jų apdirbimo technologijų, langų, duris, gegnių ir lentų) specifikaciją. Pasiūlytas matmenų grandinių skaičiavimo algoritmas. Gautus rezultatus panaudojus automatizuotos gamybos sistemoje galima gaminti detales iš gamybai pateiktų ruošinių. Optimizavimo metodų analizė parodė, kad realios gamybos negalima visiškai optimizuoti. Pasiūlyta lokali optimizacija apima detalių parinkimą, kad esant užsakovo nustatytam ruošinio ilgiui, atliekų būtų kuo mažiau ir užtikrina leistiną atliekų procentą. Optimizacijos algoritmas taip pat panaudojamas detalių tiekimo aprašui sudaryti.

Ši CAD/CAM rąstinių namų projektavimo sistema sukurta algoritmine kalba C++ ir įdiegta į gamybą firmoje „Palmatin“ rąstinių ir tašinių namų mašininiam projektavimui, taip pat sudaryti tokiai rąstų apdirbimo technologijai, kad medžiagų atliekų gamybos ir įpakavimo metu būtų kuo mažiau.

 Pilnas tekstas
Full text

IRKLAVIMO TRENIRUOKLIO MAGNETOREOLOGINIO APKROVOS ĮRENGINIO SKAITINĖ ANALIZĖ

V. Grigas
Kauno technologijos universitetas, A. Mickevičiaus 37, 44244 Kaunas, Lietuva, el.p.: vytautas.grigas@ktu.lt
K. Kazlauskienė
Kauno technologijos universitetas, A .Mickevičiaus 37, 44244 Kaunas, Lietuva, el.p.: kristina.kazlauskiene@ktu.lt
A. Šulginas
Kauno technologijos universitetas, A. Mickevičiaus 37, 44244 Kaunas, Lietuva, el.p.: toskai@gmail.com
R.T. Toločka
Kauno technologijos universitetas, A. Mickevičiaus 37, 44244 Kaunas, Lietuva, el.p.: tadas.tolocka@ktu.lt

R e z i u m ė

Straipsnyje pateikiami originalaus irklavimo treniruoklio magnetoreologinio apkrovos įrenginio skaičiuojamosios srautų analizės (CFD) metodu, naudojant „SolidWorks“ ir „CosmosFloWorks“ programinę įrangą, gauti rezultatai. Tyrimo tikslas – nustatyti, ar tokiu įrenginiu keičiant apkrovos įrenginio sukamojo judesio hidrauliniame cilindre esančio skysčio dinaminę klampą galima sudaryti tokią kintamą pasipriešinimo jėgą, kuri imituotų realią ciklo metu irklą veikiančią apkrovą. Nustatyta, kad reikiamas irklo rankeną veikiančios pasipriešinimo jėgos diapazonas (20-1000 N) negali būti užtikrintas, kai tiriamo 55x60 mm skerspjūvio cilindro diafragmoje yra tik vienas kanalas, pro kurį skystis išteka iš vienos kameros į kitą (naudojant magnetoreologinį skystį MRF-140CG, kurio klampa gali būti nuo 0.28 iki 70 Pa s). Reikiamas pasipriešinimo jėgos diapazonas gali būti gautas, diafragmoje suformuojant dvidešimt penkis 3.6 mm skersmens kanalus.

 Pilnas tekstas
Full text

karščiui arsparaus plieno aisi h11 apdirbamumo RUPIAI tekinANT cbn įrankiu tyrimas

H. Aouici, M.A. Yallese, B. Fnides
1945 Gegužės 8-osios universitetas, Mechanikos ir konstrukcijų laboratorija (LMS), Mechanikos katedra, Guelma 24000, Alžyras, el.p.: aouici_hamdi@yahoo.fr
T. Mabrouki
Lyono universitetas, CNRS, INSA – Lyon, LaMCoS, UMR5259, F69621, Prancūzija

R ė z i u m ė

Straipsnyje aprašomas detalus karščiui atsparaus plieno AISI H11 rupiojo aptekinimo pjovimo jėgų, paviršiaus šiurkštumo, maksimalios temperatūros, įrankio išsidėvėjimo tyrimas. Šis plienas yra užgrūdintas iki 50 HRC ir apdirbtas kubiniu boro nitridu (CBN7020), pagamintu Cr-Mo-V pagrindu ir neturinčiu volframo, nejautriu temperatūros pokyčiams ir labai atspariu dilimui. Jis yra naudojamas malūnsparnių rotoriaus menčių ir štampų detalių apdirbimui. Aptekinimo bandymai buvo atlikti taikant eksperimento planavimo metodiką. Gauti rezultatai buvo panaudoti pjovimo kintamųjų (pastūmos ir pjovimo greičio, pjovimo gylio) įtakai pjovimo jėgoms, paviršiaus šiurkštumui, pjovimo zonos temperatūrai ir įrankio išsidėvėjimui nustatyti.

 Pilnas tekstas
Full text

EKSPERIMENTINIS PJEZOELEKTRINIO POLIMERO PVDF MEDŽIAGOS STRUKTŪROS TYRIMAS

V. Ostaševičius, I. Milašauskaitė, R. Daukševičius
Kauno technologijos universitetas, Aukštųjų technologijų plėtros institutas, Studentų 65, 51369, Kaunas, Lietuva, el.p.: vytautas.ostasevicius@ktu.lt
V. Baltrušaitis, V. Grigaliūnas, I. Prosyčevas
Kauno technologijos universitetas, Medžiagų mokslo institutas, Savanorių 271, 50131 Kaunas, Lietuva, el.p.: viktoras.grigaliunas@ktu.lt

R e z i u m ė

Straipsnyje pristatoma alternatyvi PZT medžiaga – pjezoelektrinis polimeras polivinilidenfluoridas (PVDF), kuris gali būti taikomas mikrogeneratorių gamyboje. Pateikiamas eksperimentinis šios medžiagos formavimo procesas bei pirminiai jos tyrimų rezultatai – SEM, AFM mikrofotografijos, XRD, FTIR spektrai.

 Pilnas tekstas
Full text

Administratorius Romualdas Dundulis
Telefonas (+370 37) 300425, faksas (+370-37) 323461, elektroninis paštas  Romualdas.Dundulis@ktu.lt

 

Atnaujinta 2011.06.27
Taip pat
Akademinė informacijos sistema
Publikacijų duomenų bazė

Fakultetai
Institutai
Centrai
Leidykla

Kontaktai
Mokslo tarnyba
Tarptautinių ryšių skyrius