EN
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
 
 
 
MECHANIKA 17(5)
INFORMACIJA
Apie Universitetą
Struktūra
Studijos
Moksliniai tyrimai
Tarptautiniai ryšiai
Biblioteka
Renginiai ir įvykiai
 
Moksleiviams
Stojantiesiems
Studentams
Darbuotojams
Absolventams
Visuomenei
Verslui
 
<% title="MECHANIKA" %>
"Mechanika"
   Apie "Mechaniką"   http://zurnalas.mechanika.ktu.lt/
   Redakcija
   Informacija autoriams  
   Straipsnių parengimo pavyzdys
 Archyvai:
       1997 m. Nr. 1 (8) - 2011 m. Nr. 4
       1995 – 2007 m.žurnalo turiniai (Nr. 1 – Nr. 68)  
       2008 – 2009 m. žurnalo turiniai (Nr.69  –  Nr.80)  


Kontaktai ir prenumerata
 

2006 m.
2007 m.
2008 m.
2009 m.
2010 m.
2011 m.
 

Žurnalas "MECHANIKA"
Turinys  17(5)  

 

KIETO DEFORMUOJAMO KŪNO MECHANIKA

Baoping Cai, Yonghong Liu, Huazhou Li, Zenghai Liu. Kompozicinių ilgų cilindrų klupimo analizė tikimybiniu baigtinių elementų metodu (straipsnis anglų kalba)
Licheng Yang, Jinchen Ji, Jingxiang, A.Romagos. Karštojo valcavimo proceso parametrų įtaka mechaninėms charakteristikoms (straipsnis anglų kalba)
M. Daunys, R. Dundulis, R. Karpavičius, R. Bortkevičius. Vamzdžio alkūnės darbo resurso prognozavimas Lietuvos elektrinėje (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ DINAMIKA

Jingyu Yang, Guoping Chen. Adaptyvus priartėjimo būdu apsimokantis lenkiamos stačiakampės plokštės vibracijų valdymas (straipsnis anglų kalba)
B. Bakšys, J. Mikolainis. Eksperimentinis įvorėje įveržto veleno vibracinio slydimo tyrimas (straipsnis anglų kalba)
K. Ragulskis, K. Kanapeckas, R. Jonušas, K. Juzėnas. Sukamųjų virpesių generatoriaus panaudojimas vibracinio gręžimo operacijose (straipsnis anglų kalba)
Dj. Boukhelef, A. Bounif, Dj. Amar Bouzid. Hidrodinaminių slydimo guolių dinaminis įvertinimas ir stabilumo analizė taikant baigtinių elementų metodą (straipsnis anglų kalba)
V.-K. Augustaitis, V. Gičan, N. Šešok, I. Iljin. Neturinčių disipacijos apribojimų tiesinių stacionariųjų virpamųjų sistemų lygčių prastinimas modalinės atkirtos būdu (straipsnis anglų kalba)
Guoye Wang, Juanli Zhang. Transporto priemonių dinamikos ekvivalentinių sistemų su kintamomis jėgomis stabilumo procesų tyrimas (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS IR OPTIMIZAVIMAS

Y. Zhou, F.Y. Peng, X.H. Cao. Pastūmos sraigto su laike kintančia pozicija ašinių vibracijų parametrų jautrumo analizė (straipsnis anglų kalba)
Dayong Yu, Weifang Chen, Hongren Li. Lygiagrečiojo roboto skirto pusiau fizinio prisijungimo mechanizmo kosminėje erdvėje imitavimui kinematinių parametrų nustatymas (straipsnis anglų kalba)
J. Juodvalkis, E. Blaževičius, J. Karbauskaitė, V. Nenorta. Rotacinis šilumos siurblys (straipsnis anglų kalba)
Xinhua Wang, Xiuxia Cao, Gang Zheng, Shuwen Sun, Zhijie Li. Hidraulinio siurblio statoriaus su dvigubo kūgio kūginiu sriegiu pasipriešinimo dideliam jūros vandens slėgiui analizė baigtinių elementų metodu (straipsnis anglų kalba)
K. Bendoraitis, L. Paulauskas, A. Lebedys, S. Paulauskas, E. Milčius. Biriųjų produktų svorinio dozatoriaus darbo matematinis modelis (straipsnis anglų kalba)
L. Kizauskiene, E. Kazanavicius, R. Gaidys. Agentinėmis technologijomis pagrįsta mechatroninių sistemų programinės įrangos kūrimo metodika (straipsnis anglų kalba)
Y. Zuo, Y.N. Wang, Y. Zhang, Z.L. Shen, Z.S. Chen, J. Chen, Q.Y. Xie. Vėjo generatorių sistemų speciali intensyvi kontrolė naudojant rbf neuroninius tinklus (straipsnis anglų kalba)

MECHANINĖS TECHNOLOGIJOS

M. Lehtovaara, K. Kokkonen, P. Rousku, T. Kassi. Gaminių modulumas didina našumą: įrodymas taikant bioenergetikos technologiją (straipsnis anglų kalba)
V. Mokšin, V. Vekteris. Cholesterolinių skystųjų kristalų kaip tepimo ir aušinimo emulsijos priedo bei sriegiklio tepalo efektyvumas (straipsnis anglų kalba)

 

Administratorius Romualdas Dundulis
Telefonas (+370 37) 300425, faksas (+370 37) 323461,
elektroninis paštas Romualdas.Dundulis@ktu.lt


Straipsnių reziumė

KOMPOZICINIŲ ILGŲ CILINDRŲ KLUPIMO ANALIZĖ TIKIMYBINIU BAIGTINIŲ ELEMENTŲ METODU

Baoping Cai
Kinijos naftos universiteto Mechanikos ir elektronikos kolegija, Dongying, Shandong, 257061, Kinija, el.p.: caibaoping987@163.com
Yonghong Liu
Kinijos naftos universiteto Mechanikos ir elektronikos kolegija, Dongying, Shandong, 257061, Kinija, el.p.: liuyh@upc.edu.cn
Huazhou Li
Regina universiteto Inžinerijos ir taikomųjų mokslų fakultetas, Regina, Saskatchewan S4S0A2, Kanada, el.p.: li385@uregina.ca
Zengkai Liu
Kinijos naftos universiteto Mechanikos ir elektronikos kolegija, Dongying, Shandong, 257061, Kinija, el.p.: liuzengk@163.com

R e z i u m ė

Pažeisto anglies pluošto ir epoksido kompozito ilgų cilindrų, apkrautų išoriniu hidrauliniu slėgiu, klupimo procesas tiriamas deterministine ir tikimybine baigtinių elementų analize. Kritinis klupimo slėgis prognozuotas deterministine baigtinių elementų analize, Monte Karlo imitacija ir paviršiaus reakcijos metodu, ANSYS tikimybinio projektavimo sistema ir palygintas su eksperimentų rezultatais. Taip pat tirtas medžiagų savybių ir fizinių matmenų paklaidų poveikis kritiniam slėgiui. Tyrimo rezultatai rodo, kad deterministinė ir tikimybinė baigtinių elementų analizė prognozuoja panašius kritinius klupdymo slėgius, kurie yra truputį didesni už eksperimentinį. Klupimo tikimybė, prognozuota paviršiaus reakcijos metodu, atitinka eksperimentinį klupdymo slėgį. Kompozito sluoksnio storis, išilginis ir skersinis tamprumo moduliai ir vidinis spindulys žymų poveikį ilgų kompozicinių cilindrų darbui, tuo tarpu šlyties modulis, Puasono koeficientas, išorinių ir vidinių sluoksnių armavimo kampai ir neatremtas ilgis turi nedidelę įtaką.

 Pilnas tekstas
Full text

KARŠTOJO VALCAVIMO PROCESO PARAMETRŲ ĮTAKA MECHANINĖMS CHARAKTERISTIKOMS

Licheng Yang
Hunan inžinerijos instituto Mechanikos katedra, Xiangtan, Kinija, el.p.: ylich2008@163.com
Jinchen Ji
Technologijos universiteto Inžinerijos fakultetas, Sydney, NSW, Australija, el.p.: Jinchenji64@gmail.com
Jingxiang Hu
Hunan inžinerijos instituto Mechanikos katedra, Xiangtan, Kinija, el.p.: lelewcj@yahoo.com.cn
A. Romagos
Technologijos universiteto Inžinerijos fakultetas, Sydney, NSW, Australija, el.p.: Romago_A@yahoo.com.au

R e z i u m ė

Straipsnyje nagrinėjamas tipiško mažaanglio plieno karštojo valcavimo procesas naudojant tamprių plastinių baigtinių elementų metodą. Skaitinis modelis nagrinėjama plonėjimo laipsnio, valcavimo spindulio, trinties koeficiento, valcavimo greičio, tempimo, pradinės valcavimo temperatūros ir pradinio plokštės storio įtaką valcavimo jėgai ir plokštės deformacinėms charakteristikoms. Nustatyta, kad valcavimo jėga didėja didėjant plonėjimo laipsniui, valcavimo greičiui, trinties koeficientui ir spinduliui. Pradinė valcavimo temperatūra, pradinis plokštės storis ir tempimas turi didelę įtaką valcavimo jėgai, kuri gali gerokai sumažėti didėjant išvardintiems parametrams. Be to, nustatyta, kad valcavimo jėga nekinta, kai pradinė plokštės temperatūra pasiekia tam tikrą ribą. Nustatyta trintis ir efektyviųjų įtampų pasiskirstymas plokštėje stabilios būsenos valcavimo procese. Nustatytas teigiamas trinties poveikis užpakalinėje slydimo zonoje; jis yra didesnis už neigiamą trinties poveikį priešakinėje slydimo zonoje išilgai valcavimo krypties. Tai rodo, kad trintis valcavimo procese veikia kaip stimuliuojanti jėga.

 Pilnas tekstas
Full text

VAmzdžio alkūnės darbo resurso prognozavimas Lietuvos elektrinėje

M. Daunys
Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: mykolas.daunys@ktu.lt
R. Dundulis
Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: romdun@ktu.lt
R. Karpavičius
Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: rimkarp@stud.ktu.lt
R. Bortkevičius
Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: rbortkevicius@kaispauk.lt

R e z i u m ė

Šiame straipsnyje pateikta vamzdžio lenktosios dalies mechaninių charakteristikų tyrimas baigtinių elementų metodu, esant 550ŗC eksploatacijos temperatūrai. Vamzdžio alkūnės modelis buvo sumodeliuotas esant trims skirtingoms kraštinėms sąlygoms, t. y. kai vamzdis yra sudarytas iš atskirų tempimo, gniuždymo bei neutraliosios zonų tiek normaline, tiek tangentine kryptimis, taip pat dinaminio apkrovimo atveju.

Atlikus AB Lietuvos elektrinės perkaitintojo garo perdavimo vamzdžio alkūnės, eksploatuotos 45 000 valandų, medžiagų mechaninių charakteristikų tyrimus darbinėje 550oC temperatūroje baigtinių elementų metodu, galima pasakyti, kad įtempiai neviršija leistinųjų.

Dinaminio apkrovimo pobūdis dinamiškas – daugiau nei 95% darbinės slėgio apkrovos pasiekia savo vertę mažiau nei per 1% apkrovai skirto laiko. Toks vamzdžio apkrovimo imitavimas sukelia alkūnėje rezonansinius procesus. Tempiamo sluoksnio normalinės kryties elemento įtempiai dukart didesni nei paprasto apkrovimo atveju. Taigi dinamiškai apkrauta persotintojo garo vamzdžio alkūnė dirba labai pavojingu režimu.

 Pilnas tekstas
Full text

ADAPTYVUS PRIARTĖJIMO BŪDU APSIMOKANTIS LENKIAMOS STAČIAKAMPĖS PLOKŠTĖS VIBRACIJŲ VALDYMAS

Jingyu Yang
Nanjing aeronautikos ir astronautikos universitetas, 210016 Nanjing, Kinija, el.p.: jingyu220@163.com
Guoping Chen
Nanjing aeronautikos ir astronautikos universitetas, 210016 Nanjing, Kinija, el.p.: gpchen@nuaa.edu

R e z i u m ė

Šiame straipsnyje naudojant valdymo teoriją nagrinėjama lenkiamos stačiakampės plokštės aktyvi svyravimų kontrolė. Lenkiamos stačiakampės plokštės sistema yra modeliuojama naudojant baigtinių elementų metodą ir naują modeliavimo būdą. Tam naudotas erdvinis modelis sudarant erdvinio judesio lygtis, kurios yra efektyviai naudojamos analizuojant sistemą ir kuriant valdymo algoritmą. Naujo sudaryto modelio skaičiavimo rezultatai naudojami lyginant plokštės savuosius svyravimus, jų tipą, atliekant statistinę analizę ir reakciją į priverstinius svyravimus su rezultatais gautais atlikus skaičiavimus baigtinių elementų metodu. Patikrinus, adaptyvusis pasikartojantis MIMO kontroleris pritaikytas plokštės dinamikai tirti MATLAB/Simulink programa. Imitavimo rezultatai parodė efektyvų svyravimų slopinimą, kurį galima gauti naudojant adaptyvųjį MIMO kontrolerį.

 Pilnas tekstas
Full text

EKSPERIMENTINIS ĮVORĖJE ĮVERŽTO VELENO VIBRACINIO SLYDIMO TYRIMAS

B. Bakšys
Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, el.p.: bronius.baksys@ktu.lt
J. Mikolainis
Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, el.p.: jurgis.mikolainis@stud.ktu.lt

R e z i u m ė

Straipsnyje nagrinėjamas įvorėje įveržto veleno vibracinio slydimo procesas, kai velenas yra veikiamas ašinės jėgos, o įvorė žadinama ašine kryptimi. Sumontuotas eksperimentinis stendas, kuriuo naudojantis nustatytos su įvarža įvorėje įstatyto veleno slydimo iki atramos charakteristikos. Pateiktas veleno įstatymo gylio kitimo, nežadinant įvorės ir ją žadinant skirtingo dažnio virpesiais, grafikas. Sudarytos veleno įstatymo trukmės priklausomybės nuo žadinimo dažnio ir amplitudės esant skirtingoms ašinėms jėgoms. Nustatytos įvorės virpesių parametrų derinių zonos, kai velenas patikimai įstatomas nustatytu gyliu. Išsiaiškinta, kad įvorę žadinant ašine kryptimi galima gerokai sumažinti presavimo jėgą, o veleno įstatymo trukmė priklauso nuo žadinimo dažnio ir amplitudės.

 Pilnas tekstas
Full text

SUKAMŲJŲ VIRPESIŲ GENERATORIAUS PANAUDOJIMAS VIBRACINIO GRĘŽIMO OPERACIJOSE

K. Ragulskis
Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: minviser@yahoo.com
K. Kanapeckas
Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: kestutis.kanapeckas@ktu.lt
R. Jonušas
Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: remigijus.jonusas@ktu.lt
K. Juzėnas
Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: kazimieras.juzenas@ktu.lt

R e z i u m ė

Straipsnyje nagrinėjamas grąžto sukamųjų virpesių sužadinimo gręžimo operacijos metu uždavinys, naudojant paprastos konstrukcijos sukamųjų virpesių generatorių, kurio veikimo principas pagrįstas pastovių magnetų, išdėstytų ant varančiosios ir varomosios generatoriaus grandžių, sąveika. Kai gręžimo staklių suklį veikia išorinis sukimo momentas, tai dėl kintamo magnetinio standumo generuojami grąžto parametriniai sukamieji virpesiai, kurių dažnis priklauso nuo suklio sukimosi dažnio, pastovių magnetų porų skaičiaus ir jų polių išsidėstymo tvarkos.

 Pilnas tekstas
Full text

HIDRODINAMINIŲ SLYDIMO GUOLIŲ DINAMINIS ĮVERTINIMAS IR STABILUMO ANALIZĖ TAIKANT BAIGTINIŲ ELEMENTŲ METODĄ

Dj. Boukhelef
Medea universiteto Medžiagų inžinerijos katedra, Alžyras, el.p.: djboukhelef@yahoo.fr
A. Bounif
Mokslo ir technoligijos universitetas, Oranas, Alžyras, el.p.: bounif@univ-ust.dz
Dj. Amar Bouzid
Medea universiteto Medžiagų inžinerijos katedra, Alžyras, el.p.: d_amarbouzid@yahoo.fr

R e z i u m ė

Kadangi išsidėvėjimas yra vienas iš svarbiausių sukimosi mašinų pažeidimo tipų, reikia, o gal net privalu, nustatyti slydimo guolių charakteristikas, būtinas saugiam mašinų darbui. Tepalai, pavyzdžiui, skysčio plėvelė, reikalinga tam, kad būtų išvengta sukimosi mašinų rotoriaus ir statoriaus kontakto. Tokių mašinų darbo metu skystyje sukuriamas slėgis radialiniam krūviui išlyginti. Pagrindinis šio darbo tikslas – taikant baigtinių elementų metodą apriboti apskritiminių slydimo guolių dinamines charakteristikas. Taigi šis straipsnis remiasi skaitiniu Reynoldso lygties, išreiškiančios slėgio pasiskirstymą skysčio plėvelėje, sprendimu. BE rezultatai gerai sutapo su kitais gautais metodais rezultatais. Ribota parametrinė studija, naudojant dinaminių charakteristikų santykio (L/D) efektą, bus atlikta vėliau kartu su stabilumo analize.

 Pilnas tekstas
Full text

NETURINČIŲ DISIPACIJOS APRIBOJIMŲ TIESINIŲ STACIONARIŲJŲ VIRPAMŲJŲ SISTEMŲ LYGČIŲ PRASTINIMAS MODALINĖS ATKIRTOS BŪDU

V. K. Augustaitis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Basanavičiaus 28, 03224 Vilnius, Lietuva, el.p.: pgkatedra@vgtu.lt
V. Gičan
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Basanavičiaus 28, 03224 Vilnius, Lietuva, el.p.: pgkatedra@vgtu.lt
N. Šešok
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Basanavičiaus 28, 03224 Vilnius, Lietuva, el.p.: pgses@vgtu.lt
I. Iljin
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Basanavičiaus 28, 03224 Vilnius, Lietuva, el.p.: pgilj@vgtu.lt

R e z i u m ė

Siūlomas tiesines stacionariąsias virpamąsias sistemas su baigtiniu laisvės laipsnių skaičiumi aprašančių diferencialinių lygčių supaprastinimo metodas šių lygčių skaitmeninio integravimo laiko sumažinimo tikslu, kai virpamosios sistemos dinaminis modelis turi platų savųjų dažnių spektrą, o tyrėją domina tik jame esantis žemų savųjų dažnių intervalas. Tuo tikslu lygtys sudaromos sistemos būsenų erdvėje taikant normalines Bulgakovo koordinates ir po to modalinės atkirtos būdu atmetant aukštiems saviesiems dažniams atitinkančias lygtis. Metodas nereikalauja nagrinėjamųjų sistemų slopinimo apribojimų. Pavyzdyje parodyta, kad tiriant 168 laisvės laipsnių sistemą skaitmeninio integravimo trukmė po supaprastinamo sutrumpėja apie 100 kartų esant mažoms supaprastinamo paklaidoms.

 Pilnas tekstas
Full text

TRANSPORTO PRIEMONIŲ DINAMIKOS EKVIVALENTINIŲ SISTEMŲ SU KINTAMOMIS JĖGOMIS STABILUMO PROCESŲ TYRIMAS

Guoye Wang
Kinijos žemės ūkio universiteto Inžinerijos kolegijos Automobilių ir transporto inžinerijos katedra, Beijing, Kinija, el.p.: wgy1615@126.com
Juanli Zhang
Kinijos žemės ūkio universiteto Inžinerijos kolegijos Automobilių ir transporto inžinerijos katedra, Beijing, Kinija, el.p.: joy-xiaoli@163.com

R e z i u m ė

Straipsnyje pateikiamas transporto priemonių dinaminių sistemų su kintamais jėgų ryšiais stabilumo tyrimas. Naudojant dirbtinius neuroninius tinklus ir ESP kontrolės principus, pritaikytus integruotai stabdžių ir važiuoklės kontrolei, sudaryta transporto priemonių ekvivalentinių sistemų su kintamais jėgų ryšiais dinaminio stabilumo kontrolės sistema. Naudojantis MATLAB/Simulink, sukurta stabilumo proceso imitavimo bandymo sistema, ekvivalentinė automobilio „Chery A3“ dinaminei sistemai. Naudojant imitavimo modelį imituoti dinaminės automobilio ekvivalentinės sistemos stabilumo procesai ir realaus automobilio sistema analogiškose sąlygose jį vairuojant. Tyrimo rezultatai rodo, kad automobilio ekvivalentinės dinaminės sistemos stabilumo rodikliai, matuojant kintamus jėgų ryšius ir realios sistemos yra analogiški. Tai suteikia teorinę ir praktinę bazę sukuriant saugią ir efektyvią automobilio stabilumo tyrimų programą, naudojant stabilumo kontrolės dinamikos ekvivalentinę sistemą.

 Pilnas tekstas
Full text

PASTŪMOS SRAIGTO SU LAIKE KINTANČIA POZICIJA AŠINIŲ VIBRACIJŲ PARAMETRŲ JAUTRUMO ANALIZĖ

Y. Zhou
Wuhan technologijos universiteto Logistikos inžinerijos mokykla, Wuhan, Kinija, el.p.: zhoyo@163.com
F.Y. Peng
Huazhong mokslo ir technologijos universiteto Valstybinė skaičiavimo technikos gamybos ir technologijos laboratorijay, Wuhan, Kinija, el.p.: zwm8917@263.net
X.H. Cao
Wuhan technologijos universiteto Logistikos inžinerijos mokykla, Wuhan, Kinija, el.p.: tomm_cao@163.com

R e z i u m ė

Straipsnyje pateiktas nuosavų ašinių svyravimų dinaminis tyrimas rotoriaus – jėgos sraigto sistemai. Naudojant baigtinius elementus, sukurtas rotoriaus - jėgos sraigto dinaminis modelis ir analizuota kintamos stalo padėties bei darbinės masės įtaka pirmosioms trims ašinėms nuosavų svyravimų modoms. Rezultatai rodo, kad pirmas nuosavasis dažnis atspindi stalo svyravimus, yra iki tam tikro dydžio jautrus stalo padėčiai ir detalės masei. Antrasis modos nuosavas dažnis atspindi rotoriaus svyravimą ir yra nejautrus stalo padėčiai. Trečiasis modos nuosavas dažnis atspindi sraigto svyravimus ir yra jautrus stalo padėčiai, bet nejautrus detalių masei. Antroje tyrimo dalyje buvo didintas sraigto galinio guolio standumas. Gauti rezultatai parodė, kad sraigto galinio guolio standumo didinimas efektyviai sumažino pirmosios modos nuosavųjų svyravimų jautrumą stalo padėties kitimui.

 Pilnas tekstas
Full text

LYGIAGREČIOJO ROBOTO SKIRTO PUSIAU FIZINIO PRISIJUNGIMO MECHANIZMO kosminėje erdvėje imitavimUI KINEMATINIŲ PARAMETRŲ NUSTATYMAS

Dayong Yu
Zhejiang universiteto Aeronautikos is astronautikos mokykla, Hangzhou 310027, Kinija, el.p.: wy_ydy@yahoo.com.cn
Weifang Chen
Zhejiang universiteto Aeronautikos is astronautikos mokykla, Hangzhou 310027, China, el.p.: chenwfnudt@163.com
Hongren Li
Harbin technologijos instituto Mechatronikos mokykla, Harbin 150001, Kinija, el.p.: lihr@hit.edu.cn

R e z i u m ė

Pusiau fizinė imitacinė platforma naudota siekiant nustatyti lygiagrečių robotų kinematinių parametrų paklaidas, reikalingas norint padidinti padėties tikslumą. Šiame straipsnyje taikomas metodinis kinematinių parametrų nustatymo būdas. Tam reikalinga visų kojų ir padėčių matavimo mašina gauta informacija. Kinematiniams parametrams nustatyti yra pritaikytas nelinijinis mažųjų kvadratų algoritmas. Kojų jutiklių matavimo paklaidos nustatomos kinematiniu modeliavimu ir kinematinių parametrų identifikavimu. Stewarto lygiagrečiojo roboto, sukurto Electro-hydraulic Servo Simulation and Test System centre Harbino technologijos institute, imitavimo ir eksperimentiniai tyrimai parodė, kad jo parametrų identifikavimo algoritmas ir kalibravimo metodai tinka lygiagretiesiems robotams.

 Pilnas tekstas
Full text

ROTACINIS ŠILUMOS SIURBLYS

J. Juodvalkis
Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos institutas, Tunelio 60, 44405, Kaunas, Lietuva, el.p.: jonajus@gmail.com
E. Blaževičius
Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos institutas, Tunelio 60, 44405, Kaunas, Lietuva, el.p.: asi@asi.lt
J. Karbauskaitė
Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos institutas, Tunelio 60, 44405, Kaunas, Lietuva, el.p.: jukarb@asi.lt
V. Nenorta
Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: vidmantas.nenorta@ktu.lt

R e z i u m ė

Straipsnyje aptariamas autorių siūlomas originalus rotacinis šilumos siurblys, kuriame visi termodinaminiai darbo agento procesai (išgarinimas-suspaudimas-kondensacija) vyksta šiluminio vamzdžio darbo principu viename uždarame grybo formos pavidalo indo tūryje. Jame, kaip vientisame elemente, yra suderintos ir išorinių šilumnešių transportavimo funkcijos. Darbo agentui išgarinti reikalinga šiluma šalinama diskiniu ventiliatoriumi. Šiame šilumos siurblyje naudojami trys naujo tipo mazgai: hidrodinaminis siurblys, diskinis ventiliatorius ir regeneracinis šilumokaitis.

 Pilnas tekstas
Full text

HIDRAULINIO SIURBLIO STATORIAUS SU DVIGUBO KŪGIO KŪGINIU SRIEGIU PASIPRIEŠINIMO DIDELIAM JŪROS VANDENS SLĖGIUI ANALIZĖ BAIGTINIŲ ELEMENTŲ METODU

Xinhua Wang, Xiuxia Cao, Gang Zheng, Shuwen Sun, Zhijie Li
Beijing technologijos universiteto Mechanikos ir taikomosios elektronikos technologijos kolegija, Beijing, Kinija, el.p.: wangxinhua@bjut.edu.cn

R e z i u m ė

Statoriaus guminė įvorė yra ne tiktai pažeidžiamiausia didelio slėgio hidraulinio siurblio su dvigubo kūgio kūginiu sriegiu detalė, bet ir jungia statorių ir rotorių, todėl turi didelę reikšmę šio naujo tipo siurblio darbui. Šis tyrimas ir skirtas pažeidžiamumo priežasčiai nustatyti. Sudarytos korpuso ir įvorės kontaktinių baigtinių elementų lygtys, baigtinių elementų metodu analizuojant statoriaus deformacijas ir įtempius, diskutuojama, ar plokščiasis modelis gali pakeisti erdvinį. Analizė parodė, kad deformacija ir įtempiai, nustatyti naudojant statoriaus plokščiąjį ir erdvinį modelius, gerokai skiriasi, todėl, atliekant tyrimą baigtinių elementų metodu, plokščiasis modelis negali pakeisti erdvinio.

 Pilnas tekstas
Full text

BIRIŲJŲ PRODUKTŲ SVORINIO DOZATORIAUS DARBO MATEMATINIS MODELIS

K. Bendoraitis
Kauno technologijos universitetas, Karaliaus Mindaugo pr. 22, 44295 Kaunas, Lietuva, el.p.: kostas.bendoraitis@ktu.lt
L. Paulauskas
Kauno technologijos universitetas, Karaliaus Mindaugo pr. 22, 44295 Kaunas, Lietuva, el.p.: lionginas.paulauskas@ktu.lt
A. Lebedys
Kauno technologijos universitetas, Karaliaus Mindaugo pr. 22, 44295 Kaunas, Lietuva, el.p.: alis.lebedys@ktu
S. Paulauskas
Kauno technologijos universitetas, Karaliaus Mindaugo pr. 21, 44295 Kaunas, Lietuva, el.p.: saulius.paulauskas@ktu.lt
E. Milčius
Kauno technologijos universitetas, Karaliaus Mindaugo pr. 21, 44295 Kaunas, Lietuva, el.p.: emilc@gmail.com

R e z i u m ė

Straipsnyje pateikta biriųjų produktų svorinio dozavimo tipinė struktūrine schema ir dozavimo proceso fizinis modelis, kaip vieno laisvės laipsnio tampri sistema, kurią veikia kintamos masės kūnas. Pateiktas svorinio dozatoriaus darbo per visą ciklą matematinis modelis. Svorinio dozatoriaus darbo ciklą sudaro penki etapai. Pirmasis etapas - tai produkto tiekimas padidintu našumu, antrasis - produkto tiekimas mažu našumu, trečiasis – kai produkto tiekimas sustabdytas (pauzė prieš išpylimą). Ketvirtasis - produkto išpylimas. Penktasis – kai produkto išpylimas baigtas (pauzė po išpylimo). Šis svorinio dozatoriaus darbo matematinis modelis leidžia teoriškai nagrinėti dozatoriaus darbo procesą ir dozatoriaus schemos bei konstrukcijos ypatumus.

 Pilnas tekstas
Full text

AGENTINĖMIS TECHNOLOGIJOMIS PAGRĮSTA MECHATRONINIŲ SISTEMŲ PROGRAMINĖS ĮRANGOS KŪRIMO METODIKA

L. Kizauskiene
Kauno technologijos universitetas, Studentų 50, 51368 Kaunas, Lietuva, el.p.: losta@ifko.ktu.lt
E. Kazanavicius
Kauno technologijos universitetas, Studentų 50, 51368 Kaunas, Lietuva, el.p.: ekaza@ifko.ktu.lt
R. Gaidys
Kauno technologijos universitetas, Studentų 65, 51369 Kaunas, Lietuva, el.p.: rimvydas.gaidys@ktu.lt

R e z i u m ė

Straipsnyje pristatoma agentinėmis technologijomis pagrįsta mechatroninių sistemų programinės įrangos kūrimo metodika. Pateikiamas eksperimentinio šios metodikos taikymo pavyzdys – intelektinės išmaniojo šaldytuvo sistemos prototipas.

 Pilnas tekstas
Full text

VĖJO GENERATORIŲ SISTEMŲ SPECIALI INTENSYVI KONTROLĖ NAUDOJANT RBF NEURONINIUS TINKLUS

Y. Zuo
Hunan universiteto Elektronikos ir informacinių technologijų kolegija, South Lushan Road 1, 410082 Hunan, Kinija, el.p.: yizuohnu@gmail.com
Changsha mokslo ir technologijos universiteto Hunan atsinaujinančios elektros energijos technologijos laboratorija, Chiling Road 45, 410114 Hunan, Kinija
Y. N. Wang
Hunan universiteto Elektronikos ir informacinių technologijų kolegija, South Lushan Road 1, 410082 Hunan, Kinija
Y. Zhang, Z. L. Shen, Z. S. Chen, J. Chen, Q. Y. Xie
Changsha mokslo ir technologijos universiteto Hunan atsinaujinančios elektros energijos technologijos laboratorija, Chiling Road 45, 410114 Hunan, Kinija, el.p.: yaonan@hnu.cn

R e z i u m ė

Šiame darbe nagrinėjamas metodas vėjo generatorių sistemų specialiai intensyviai kontrolei atlikti naudojant RBF neuroninius tinklus,. Darbo tikslas – suprojektuoti specialius RBF neuroninių tinklų valdiklius, kurie leistų tiksliai stebėti vėjo kryptį. Be to, greičio kontrolės problemų sumažėja taikant Liapunovo stabilumo kriterijų. Šiuo būdu sprendžiant Liapunovo stabilumo funkcijas, gaunamas grįžtamasis ryšys, kuris garantuoja bendrą asimptotinį stabilumą ir norimą greičio efektyvumą. Šio skaitinio imitavimo rezultatai rodo, kad pasiūlytasis metodas yra pranašesnis už esamus.

 Pilnas tekstas
Full text

GAMINIŲ MODULUMAS DIDINA NAŠUMĄ: ĮRODYMAS TAIKANT BIOENERGETIKOS TECHNOLOGIJĄ

M. Lehtovaara
Lappeenranta technologijos universiteto Pramonės vadybos katedra, P. O. Box 20, 53851 Lappeenranta, Suomija, el.p.: matti.lehtovaara@lut.fi
K. Kokkonen
Lappeenranta technologijos universiteto Pramonės vadybos katedra, P. O. Box 20, 53851 Lappeenranta, Suomija, el.p.: kirsi.kokkonen@lut.fi
P. Rousku
Lappeenranta technologijos universiteto, Energijos ir aplinkosaugos technologijos katedra, P. O. Box 20, 53851 Lappeenranta, Suomija, el.p.: petri.rousku@lut.fi
T. Kässi
Lappeenranta technologijos universiteto Pramonės vadybos katedra, P. O. Box 20, 53851 Lappeenranta, Suomija, el.p.: tuomo.kassi@lut.fi

R e z i u m ė

Klimato kaita ir pirminės energijos stoka verčia rimtai susirūpinti. Kartu naudojant biokuro šilumą ir galią galima rasti kvalifikuotą sprendimą. Šio straipsnio tikslas – išanalizuoti Suomijos šilumos gamybos įmonių gaminančių galios generavimo įrenginius patirtį, ypač ištirti, kokią įtaką gaminių modulumui turi finansiniai veiksmai ir bendradarbiavimas. Pirminė informacija remiasi didžiųjų gamintojų dalyvių ir pagrindinių ekspertų vertinimo analize. Rezultatai išryškino dvi gamintojų grupes: modulumo naudotojus ir klientus. Naudojant modulumą, užtikrinami tvirti finansiniai ryšiai ir bendradarbiavimas.

 Pilnas tekstas
Full text

CHOLESTEROLINIŲ SKYSTŲJŲ KRISTALŲ KAIP TEPIMO IR AUŠINIMO EMULSIJOS PRIEDO BEI SRIEGIKLIO TEPALO EFEKTYVUMAS

V. Mokšin
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, J. Basanavičiaus 28, 03224 Vilnius, Lietuva, el.p.: vadim@vgtu.lt
V. Vekteris
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, J. Basanavičiaus 28, 03224 Vilnius, Lietuva, el.p.: vekteris@vgtu.lt

R e z i u m ė

Buvo tiriamos mineralinio tepalo vandeninės emulsijos su cholesterolinių skystųjų kristalų (stearino rūgšties cholesterolio esterio) priedu technologinės savybės tekinant plieną tradicinio (be dangų) kietlydinio peiliu. Patobulintos sudėties tepimo ir aušinimo skystis buvo naudojamas tekinimo staklių mažo slėgio aušinimo sistemoje. Buvo matuojamas tekinto paviršiaus šiurkštumas ir peilio dilimas. Eksperimentams atlikti buvo taikomas dviejų veiksnių antros eilės ortogonalusis planas. Kaip valdomi veiksniai buvo pasirinkti skystųjų kristalų koncentracija tepimo ir aušinimo skystyje (kitimo intervalas 0.1–0.5% pagal tepimo ir aušinimo skysčio tūrį) ir pjovimo greitis (kitimo intervalas 85-267 m/min). Tekinto paviršiaus šiurkštumo parametras Ra buvo pasirinktas kaip tyrimo parametras. Apdorojus eksperimento rezultatus buvo nustatyta, kad paviršiaus šiurkštumas sumažėjo 1.2 karto, palyginti su tuo atveju, kai aušinimui naudojama emulsija be priedų. Peilio patvarumas atitinkamai padidėjo 25%.

Cholesteroliniai skystieji kristalai taip pat buvo naudojami kaip tepimo medžiaga sriegikliams tepti sriegiant. Nustatyta, kad juos naudojant pjovimo jėgų momentas būna 4 kartus mažesnis nei tada, kai tepama plastiškuoju tepalu.

 Pilnas tekstas
Full text

Administratorius Romualdas Dundulis
Telefonas (+370 37) 300425, faksas (+370-37) 323461, elektroninis paštas  Romualdas.Dundulis@ktu.lt

 

Atnaujinta 2011.11.07
Taip pat
Akademinė informacijos sistema
Publikacijų duomenų bazė

Fakultetai
Institutai
Centrai
Leidykla

Kontaktai
Mokslo tarnyba
Tarptautinių ryšių skyrius